Szkolenia BHP - bardzo wazne slowo kluczowe

;
Opracowanie regulaminu pracy

Regulamin pracy jest aktem normatywnym, ktry ustala wewntrzny porzdek i organizacj w zakadzie pracy oraz okrela prawa i obowizki zarwno pracownika jak i pracodawcy, zwizane z procesem pracy. Wyej wymieniony dokument jest wymagany u pracodawcy zatrudniajcego powyej 20 pracownikw. Take w tej kwestii pracodawca moe liczy na fachow obsug w tej dziedzinie. Nasza kadra sporzdzi regulamin pracy po wczeniejszym ustaleniu z pracodawc struktury funkcjonowania zakadu pracy.