Szkolenia BHP - bardzo wazne slowo kluczowe

;

Dla całkowitego zadowolenia naszych klientów rozszerzyliśmy ofertę sporządzania dokumentacji bezpieczeństwa i higieny pracy. Bazując na zdobytym doświadczeniu naszej kadry opracujemy dla klienta wszelkiego rodzaju rejestry, polecenia służby BHP, ramowy program szkoleń BHP i P.Poż, tabele przydziału odzieży oraz środków higieny osobistej. Stworzona przez nas dokumentacja jest przejrzysta i czytelna oraz spełnia wszystkie wytyczne i normy prawne.