Szkolenia BHP - bardzo wazne slowo kluczowe

;

Oferta

Oferujemy Pastwu wszelkie usugi zzakresu szeroko pojtej tematyki bezpieczestwa ihigieny pracy. Realizujemy wszelkie wymagania naszych klientw, zawsze chtnie suymy w doradzaniu naszym klientom.

Moecie Pastwo bez obaw powierzy naszej firmie zadania, na pewno wypenimy je kompetentnie ibez adnych problemw.

Sporzdzamy potrzebn dokumentacj BHP, oceny ryzyka zawodowego na poszczeglnych stanowiskach pracy, regulaminy pracy, dokumentacj przeciwpoarow ipowypadkow, plany ewakuacyjne budynkw oraz wszelkie instrukcje BHP, P.Po iHACCP.

Szkolimy pracownikw oraz pracodawcw, zaznajamiajc ich ztematyk bezpieczestwa ihigieny pracy, ochrony przeciwpoarowej, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz podstawowych zagadnie higieny.

Doradzamy w odpowiednim doborze sprztu ganiczego w firmie oraz obowizujcych przepisw izasad BHP.

Pomagamy w zapewnieniu wszystkim pracownikom odpowiedniej odziey roboczej irodkw ochrony indywidualnej, przeprowadzaniu bada rodowiskowych, wystawianiu skierowa na badania lekarskie pracownikw oraz znalezieniu odpowiedniej przychodni, ktra bdzie przeprowadza badania.

Prowadzimy rejestry wymagane przez Pastwow Inspekcje Pracy, stay nadzr nad stanem BHP w firmach, przegldy techniczne, konserwacje inapraw sprztu ganiczego.

Wsppracujemy zPastwow Stra Poarn oraz Pastwow Inspekcj Pracy. Wykonujemy pomiary rodowiska pracy oraz oszacowujemy ocen obcienia psychicznego pracownikw.