Szkolenia BHP - bardzo wazne slowo kluczowe

;
wtorek, 10 kwietnia 2012 20:08

Wykonujemy profesjonalne i kompleksowe przeglądy sprzętu Ppoż. (gaśnice, hydranty, urządzenia gaśnicze), które zgodnie z przepisami należy wykonywać co najmniej raz w roku. Zajmujemy się również remontem gaśnic, które należy wykonywać co 5 lat. Przeglądy wykonywane są u klienta i są one potwierdzone odpowiednim protokołem. Na każdej gaśnicy, hydrancie i sprzęcie gaśniczym po kontroli naklejana jest kontrolka potwierdzająca sprawność. W przypadku, gdy gaśnica wymaga remontu zabieramy ją do serwisu, a jeśli istnieje taka potrzeba zaopatrujemy w gaśnicę zastępczą.

Art. 4.
1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: (?)
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe
i gaśnice;
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantującyich sprawne i niezawodne funkcjonowanie (?)

(USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.)

§3.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

(Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109 poz. 719)