Szkolenia BHP - bardzo wazne slowo kluczowe

;
Środa, 11 Kwiecień 2012 17:11

Posiadamy bardzo szeroką ofertę szkoleniową dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Organizujemy szkolenia w różnych formach m.in. w bardzo popularnej ostatnio formie samokształcenia kierowanego (e-learning), on line oraz w formie klasycznej ? prowadzonej przez profesjonalnych wykładowców.

Szkolenia odbywają się w siedzibie naszej firmy lub u klienta. Jest to kwestia do uzgodnienia. Przy większych grupach możliwość negocjowania ceny.

Pragniemy nadmienić, że szkolenia BHP są obowiązkowe. Każdy nowozatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien zostać przeszkolony z zakresu BHP.
Pracodawca jest obowiązany szkolić okresowo swoich pracowników, w zależności od zajmowanego stanowiska, co 3, 5 lub 6 lat. Taki obowiązek nakłada Kodeks Pracy oraz rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP.

§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji  lub  potrzebnych  umiejętności,  a  także  dostatecznej  znajomości  przepisów  oraz  zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i  higieny  pracy  przed  dopuszczeniem  go  do  pracy  oraz  prowadzenie  okresowych  szkoleń  w  tym zakresie.

(Kodeks Pracy Art. 2373)


Pracodawca  zapewnia  pracownikowi  odbycie,  odpowiedniego  do  rodzaju  wykonywanej  pracy szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 180 Poz. 1860 z późn. zm.)

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij formularz, a nasi konsultanci ustalą termin i miejsce, w którym odbędzie się szkolenie.

 

 

POLE OBOWIĄZKOWE *

 Szkolenie okresowe dla pracodawców
 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami
 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
 Szkolenie okresowe dla pracowników służb medycznych
 Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP
 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w języku angielskim
 Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych w języku angielskim
 Szkolenia okresowe dla pracowników służby bhp w języku angielskim
 Szkolenia okresowe dla pracowników personelu medycznego w języku angielskim
 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych w języku angielskim
 Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami w języku angielskim
 Szkolenie okresowe dla pracodawców w języku angielskim
 Szkolenie wstępne dla pracodawców
 Szkolenie wstępne dla osób kierujących pracownikami
 Szkolenie wstępne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych
 Szkolenie wstępne dla pracowników służb medycznych
 Szkolenie wstępne dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 Szkolenie wstępne dla pracowników służby BHP
 Szkolenie wstępne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w języku angielskim
 Szkolenia wstępne dla pracowników inżynieryjno-technicznych w języku angielskim
 Szkolenia wstępne dla pracowników służby bhp w języku angielskim
 Szkolenia wstępne dla pracowników personelu medycznego w języku angielskim
 Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych w języku angielskim
 Szkolenie wstępne dla osób kierujących pracownikami w języku angielskim
 Szkolenie wstępne dla pracodawców w języku angielskim
Wybierz nazwe szkolenia

Wpisz imię i nazwisko osoby kontaktowej

Wpisz nazwę firmy

Wpisz adres e-mail

Wpisz numer telefonu