Szkolenia BHP - bardzo wazne slowo kluczowe

;
Instrukcja - obiekty budowlane

Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynkw i innych terenw, waciciel obiektu przeznaczonego do wykonywania funkcji uytecznoci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich ma obowizek opracowania instrukcji bezpieczestwa poarowego.

Instrukcja stworzona przez nasz firm opracowywana jest indywidualnie do obiektu, zawiera plany rozmieszczenia sprztu ganiczego i znakw ewakuacyjnych, plany ewakuacji w formacie A3 do rozmieszczenia na kondygnacjach. Opracowana jest zgodnie z obowizujcymi przepisami przeciwpoarowymi, charakteryzuje si konkretn, bogat w rysunki i zdjcia treci. Podstawowym zadaniem instrukcji jest stworzenie maksymalnego bezpieczestwa poarowego ludziom przebywajcym w danym obiekcie oraz moliwoci natychmiastowego bezpiecznego opuszczenia obiektu.