Szkolenia BHP - bardzo wazne slowo kluczowe

;
Ocena ryzyka zawodowego

Kady pracodawca zobowizany jest do oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego danego stanowiska pracy, musi rwnie zastosowa niezbdne rodki profilaktyczne. Zakres wykonania tych czynnoci jest jednym z najczciej kontrolowanych przez Pastwow Inspekcj Pracy i Sanepid obowizkw pracodawcw.

Centrum Szkole BHP Micha Motyka zapewnia swoim Klientom moliwo przeprowadzenia ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach. Nasze fachowe podejcie przy tworzeniu takiej oceny pociga za sob szereg korzyci dla naszych Klientw.